اخبار تصویری

با حضور دکتر خوشدل؛

با حضور دکتر خوشدل؛ جدید گالری

جلسه ارزیابی درونی دانشکده با حضور ۵۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در سالن همایش شهید احدی برگزار شد. 

ادامه مطلب