اخبار تصویری

مسابقه بزرگ کتابخوانی

مسابقه بزرگ کتابخوانی

کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران همزمان با فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی، ویژه دانشجویان کرده است.

ادامه مطلب
بازدید هیات ارزیابی وزارت بهداشت از دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

بازدید هیات ارزیابی وزارت بهداشت از دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران گالری

هیات ارزیابی رشته هوشبری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به منظور ارزیابی ادواری رشته هوشبری بازدید کردند.

ادامه مطلب
برپایی مراسم عزاداری در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

برپایی مراسم عزاداری در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران گالری

همزمان با فرارسیدن ایام عزاداری رسول اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) مراسم عزاداری با حضور جمعی از استادان، کارکنان و دانشجویان در دانشکده داروسازی و علوم دارویی و علوم پزشکی برگزار شد.

ادامه مطلب