اخبار تصویری

انجام مراحل قانونی اهدای داوطلبانه کالبد  ۳ نفر خیر به دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
دکتر موثقی خبر داد:

انجام مراحل قانونی اهدای داوطلبانه کالبد ۳ نفر خیر به دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران از اهدای داوطلبانه و خیرخواهانه کالبد ۳ نفر خیر به گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی این دانشگاه خبر داد.

ادامه مطلب
دوم و سوم اسفندماه؛ بیمارستان فرهیختگان میزبان رویداد بزرگ علمی «ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش بقاء در پیوند اعضاء»

دوم و سوم اسفندماه؛ بیمارستان فرهیختگان میزبان رویداد بزرگ علمی «ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش بقاء در پیوند اعضاء»

در ‌روزهای آغازین بازگشایی بیمارستان فرهیختگان، این بیمارستان پنجشنبه و جمعه این هفته (۲ و ۳ اسفندماه سال جاری) محفلی برای تبادل اندیشه و علم در عرصه سلامت جامعه است.

ادامه مطلب