اخبار تصویری

تکمیل چرخه علم، فناوری و کارآفرینی با راه اندازی دانشکده مهارت و کارآفرینی علوم پزشکی تهران

تکمیل چرخه علم، فناوری و کارآفرینی با راه اندازی دانشکده مهارت و کارآفرینی علوم پزشکی تهران گالری

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به منظور اتصال چرخه علم و فناوری به کارآفرینی و عقد تفاهم نامه با معاونت سما استان تهران اقدام به راه اندازی دانشکده مهارت و کارآفرینی علوم پزشکی تهران کرد.

ادامه مطلب