اخبار تصویری

مراسم ختم والده مدیرکل حراست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

مراسم ختم والده مدیرکل حراست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران گالری

با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، مسولان دانشگاه و حراست، استادان، کارکنان و دانشجویان مراسم ختم والده مدیرکل حراست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد.

ادامه مطلب
پانزدهمین کنگره IADR  در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد

پانزدهمین کنگره IADR  در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد

پانزدهمین کنگره IADR   با هدف پیشرفت تحقیقات، تولید علم، گسترش دانش و کاربرد آن در راستای ارتقاء سلامت دهان در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد.

ادامه مطلب