اخبار تصویری

وابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

هفتادو نهمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منتشر شد.

هفتادو نهمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به منظور انعکاس دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی توسط روابط عمومی منتشر شد.

ادامه مطلب
برگزاری همایش پوشش همگانی سلامت در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

برگزاری همایش پوشش همگانی سلامت در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

صبح امروز همزمان با فرارسیدن هفته سلامت همایش پوشش همگانی سلامت با شعار تغذیه سالم با غذای سالم، به همت مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی و حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد.

ادامه مطلب
کسب رتبه اول دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در بیست و دومین دوره سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

کسب رتبه اول دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در بیست و دومین دوره سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

در بیست و دومین دوره سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور که به میزبانی دانشکده داروسازی زنجان برگزار شد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران موفق به کسب مقام اول شد.

ادامه مطلب
دکتر ابطحی: ورزش سدی در مقابل اعتیاد

دکتر ابطحی: ورزش سدی در مقابل اعتیاد

صبح امروز دکتر ابطحی در بازدید از امکانات تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با تاکید بر ارتقاء امکانات تربیت بدنی، ورزش را سدی در مقابل اعتیاد و سرگرمی های ناپسند دانست.

ادامه مطلب