اخبار تصویری

دکتر خوشدل: اداره سیستماتیک و نظام مند فرآیندهای آموزشی و سازمانی

دکتر خوشدل: اداره سیستماتیک و نظام مند فرآیندهای آموزشی و سازمانی گالری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در جلسه هم اندیشی با اعضای هیات علمی بر اداره سیستماتیک و نظام مند فرآیندهای آموزشی و سازمانی در جهت تقویت و هم افزایی علمی و تحقیقاتی تاکید کرد.

ادامه مطلب