اخبار تصویری

تدوین چالش روند رو به رشد اضافه‌وزن و چاقی در جامعه
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی خبر داد؛

تدوین چالش روند رو به رشد اضافه‌وزن و چاقی در جامعه

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران خبر داد: ذیل برنامه‌های علمی مصوب در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در حوزه سلامت، چالش روند رو به رشد اضافه‌وزن و چاقی در جامعه با همکاری حوزه دانشی دانشکده پرستاری و مامایی این دانشگاه تدوین‌شده است

ادامه مطلب
دکتر خوشدل: اداره سیستماتیک و نظام مند فرآیندهای آموزشی و سازمانی

دکتر خوشدل: اداره سیستماتیک و نظام مند فرآیندهای آموزشی و سازمانی گالری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در جلسه هم اندیشی با اعضای هیات علمی بر اداره سیستماتیک و نظام مند فرآیندهای آموزشی و سازمانی در جهت تقویت و هم افزایی علمی و تحقیقاتی تاکید کرد.

ادامه مطلب