اخبار تصویری

چاپ کتاب توسط اعضای گروه بالینی دانشکده داروسازی و علوم دارویی

چاپ کتاب توسط اعضای گروه بالینی دانشکده داروسازی و علوم دارویی

"پرسش و پاسخ بارداری" عنوان کتابی است که توسط اعضای گروه بالینی دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با هدف پاسخگویی به نیاز سلامت جامعه و آگاهی دانشجویان به چاپ رسید.

ادامه مطلب
اجرای طرح ملی فیلم کوتاه موبایلی ۱۰۰ ثانیه ای توسط دانشجویان علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

اجرای طرح ملی فیلم کوتاه موبایلی ۱۰۰ ثانیه ای توسط دانشجویان علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

اجرای طرح ملی فیلم کوتاه موبایلی ۱۰۰ ثانیه ای توسط دانشجویان علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران  در نشست صمیمانه مدیرکل فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با دانشجویان تشکل های علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران اجرای طرح ملی فیلم کوتاه موبایلی ۱۰۰ ثانیه ای به این دانشگاه واگذار شد.

ادامه مطلب