اخبار تصویری

بسیاری از افراد درگیر با کرونا ناقلِ بدون علامت هستند
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران:

بسیاری از افراد درگیر با کرونا ناقلِ بدون علامت هستند

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران گفت: شرایط زمانی و بالینی نمونه‌گیری و نحوه ارسال نمونه‌ها به مرکز آزمایش در نتایج آزمایش کرونا مؤثر هستند.

ادامه مطلب
دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران تجمیع می‌شوند

دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران تجمیع می‌شوند

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران گفت: تجمیع دانشکده جزو اهداف اصلی ما است؛ البته این موضوع منوط به همکاری بخش‌های مختلف و موافقت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی است که امیدواریم با هماهنگی مسئولان دانشگاه هرچه زودتر به این هدف دست پیدا کنیم.

ادامه مطلب
دکتر خوشدل در گفت‌وگو با «فرهیختگان»: نیازمند پوست‌اندازی در آموزش پزشکی هستیم

دکتر خوشدل در گفت‌وگو با «فرهیختگان»: نیازمند پوست‌اندازی در آموزش پزشکی هستیم

سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی آزاد اسلامی تهران معتقد است آموزش دانشگاه‌ها نیازمند یک نوع پوست‌اندازی و دگردیسی است. این دگردیسی باید در دانشگاه اتفاق بیفتد تا آماده نوع جدیدی از سبک آموزش باشیم.

ادامه مطلب