درباره دانشگاه

آشنایی با دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

تاریخچه : دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در 27 خرداد ماه 1364 تاسیس گردید . دانشگاه فعالیت خود را با ریاست دکتر سید حسین یحیوی و راه اندازی چهار رشته تحصیلی ٬ پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای ٬ پرستاری و مامایی و علوم آزمایشگاهی در مقطع کارشناسی با جذب 376 دانشجو آغاز کرد .