دانلود فرمهای حق التدریس

استاد گرامی
با سلام

احتــراماً، خواهشمند است جهت تکمیل پرونده حق التدریس خود، پس از تکمیل فرمهای ذیل یک نسخه از آن را پرینت گرفته و به همراه مدارک درخواست شده به کارگزینی هیئت علمی واحد پزشکی تهران تحویل نمائید. در صورت نقص مدارک هیچگونه مسئولیتی متوجه واحد پزشکی تهران نمی باشد./م
1- تکمیل فرم اطلاعات شماره 1, 20 ,21
( یک سری پرینت کامل از تمام صفحات ، یک سری جداگانه از فرم شماره یک )
2- تکمیل فرم تعهد شماره 1 ,2 , 3
3- تکمیل فرم قرارداد حق التدریس
4- تصویر مدارک تحصیلی و ریزنمرات در تمام مقاطع ( یک نسخه )
5- تصویر حکم هیات علمی ( درصورت هیات علمی بودن ) یک نسخه
6- سوابق تدریس ( گواهی سابقه تدریس بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران صادر شود )
7- شرح مختصری از دوران زندگی
8- تکمیل فرم بیمه درصورتیکه بیمه نیستند فرم مربوطه به صورت PDF بوده و پس از پرینت فرم به صورت دستی تکمیل گردد.
تبصره 1 : درصورتیکه بیمه هستند تصویر صفحه اول دفترچه بیمه ) دو نسخه
9- ارائه کارهای پژوهشی ( لازم به ذکر است تصویر کارهای پژوهشی پس از تائید معاونت محترم پژوهشی واحد پزشکی تهران تحویل کارگزینی هیات علمی گردد ) .
10- عکس 11 قطعه ( درصورتیکه هیات علمی هستند یک قطعه )
11- تصویر شناسنامه از تمام صفحات دو نسخه ( درصورت داشتن حکم هیات علمی یک نسخه )
12- تصویر کارت ملی 2 نسخه ( درصورت داشتن حکم هیات علمی یک نسخه )
13- تصویر کارت پایان خدمت 2 نسخه ( درصورت داشتن حکم هیات علمی یک نسخه )
تذکر 1 :
اصـل شنـاسنامه ، کارت ملی ، کارت پایان خدمت ، مدارک تحصیلی و ریز نمرات جهت کپی برابر اصل نمودن تحویل کارگزینی هیات علمی و پس از انجام اقدامات لازم عودت داده خواهد شد .
تذکر 2 :
نظربه اینکه طبق بخشنامه سازمان مرکزی دانشجویان بورسیه دوره دکتری مجاز به تدریس بصورت حق التدریس در هیچیک از واحدهای دانشگاهی نیستند به همین منظور مراتب فوق مدنظر قرار گیرد ./م
تذکر 3 :
فرم قرارداد حق التدریس بدون تأئید مسئولین دانشگاه فاقد ارزش قانونی است./م