مطالب مرتبط با کلید واژه " معاونت پژوهش و فناوری "


برگزاری همایش پوشش همگانی سلامت در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

برگزاری همایش پوشش همگانی سلامت در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

صبح امروز همزمان با فرارسیدن هفته سلامت همایش پوشش همگانی سلامت با شعار تغذیه سالم با غذای سالم، به همت مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی و حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد.

ادامه مطلب