مطالب مرتبط با کلید واژه " بسیج دانشجویی "


تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد.
به همت بسیج دانشجویی؛

تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد.

به همت بسیج دانشجویی تریبون آزاد دانشجویی با عنوان " ما با آمریکا چه کردیم، آمریکا با ما چه کرد؟! " در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با هدف آگاه سازی دانشجویان برگزار شد.

ادامه مطلب