مطالب مرتبط با کلید واژه " پیام تسلیت دکتر ابطحی "


پیام تسلیت دکتر ابطحی بمناسبت درگذشت دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

پیام تسلیت دکتر ابطحی بمناسبت درگذشت دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ضمن اظهار تاسف از درگذشت شادروان پگاه صفرپور کلور، دانشجوی رشته سلولی مولکولی و شادروان دلارام داداش زاده، دانش آموخته این دانشگاه پیام تسلیتی صادر کرد.

ادامه مطلب