مطالب مرتبط با کلید واژه " روابط عمومی "


نود و هشتمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منتشر شد
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

نود و هشتمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منتشر شد

نود و هشتمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به منظور انعکاس دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی توسط روابط عمومی منتشر شد.

ادامه مطلب