مطالب مرتبط با کلید واژه " مسابقه "


آزمون بخش کتبی بیست و چهارمین مسابقات قرآن و عترت در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد.

آزمون بخش کتبی بیست و چهارمین مسابقات قرآن و عترت در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد.

بیست و چهارمین آزمون کتبی مسابقات قرآن و عترت همزمان با دانشگاهیان سراسر کشور با حضور پرشور استادان، کارکنان و دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد.

ادامه مطلب