مطالب مرتبط با کلید واژه " علوم قرآنی "


اولین جلسه کارگاه دانش افزایی علوم قرآنی برگزار شد

اولین جلسه کارگاه دانش افزایی علوم قرآنی برگزار شد

به همت معاونت فرهنگی دانشجویی، اولین جلسه کارگاه دانش افزایی علوم قرآنی با حضور استاد ممتاز و برجسته علوم قرآنی و با هدف ارتقاء دانش و مهارتهای علوم قرآنی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد .

ادامه مطلب