مطالب مرتبط با کلید واژه " اردو "


حضور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در اردوی زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس

حضور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در اردوی زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس

دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در اردوی زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس به منظور اجرای فعالیت های فوق برنامه فرهنگی حضور یافتند.

ادامه مطلب