مطالب مرتبط با کلید واژه " اردوی جهادی "


خدمت رسانی دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی به مناطق حاشیه‌ای تهران در قالب اردوهای جهادی

خدمت رسانی دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی به مناطق حاشیه‌ای تهران در قالب اردوهای جهادی

اردوهای جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران در قالب تیم های غربالگری، پزشکی، دندانپزشکی، مامایی، بهداشت محیط، پرستاری، مشاوره خانواده، گروه فرهنگی به ارائه خدمات به مردم محروم مناطق جنوب و حاشیه نشین تهران می پردازد.

ادامه مطلب