مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشجویان حادثه دیده "


خبر خوش دکتر امیرفیروزکوهی در جشن روز پرستار:

خبر خوش دکتر امیرفیروزکوهی در جشن روز پرستار:

۴ نفر از دانشجویان حادثه دیده واحد علوم و تحقیقات ترخیص شدند نماینده معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در رسیدگی دانشجویان حادثه واحد علوم و تحقیقات در مراسم جشن روز پرستار از ترخیص ۴ نفر دیگر از دانشجویان بستری در icu خبر داد

ادامه مطلب