مطالب مرتبط با کلید واژه " 22 بهمن "


شرط پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷، بلوغ آحاد ملت ایران در زمینه ی سیاسی و به معنای واقعی خواستن استقلال،آزادی و اسلامی بودن حکومت بود.

شرط پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷، بلوغ آحاد ملت ایران در زمینه ی سیاسی و به معنای واقعی خواستن استقلال،آزادی و اسلامی بودن حکومت بود.

در آستانه ی پیروزی انقلاب اسلامی، مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران طی مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اظهار داشت: شرط پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷، بلوغ آحاد ملت ایران در زمینه ی سیاسی و به معنای واقعی خواستن استقلال،آزادی و اسلامی بودن حکومت بود.

ادامه مطلب