مطالب مرتبط با کلید واژه " دکتر هنگامه بختیار مدیر کل دفتر توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ب "


با صدور دستورالعملی از سوی دکتر مشکینی صورت گرفت پرداخت هدیه به مناسبت روز جانباز به جانبازان و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

با صدور دستورالعملی از سوی دکتر مشکینی صورت گرفت پرداخت هدیه به مناسبت روز جانباز به جانبازان و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت روز جانباز دستورالعمل پرداخت هدیه به اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی جانباز و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی را ابلاغ کرد.

ادامه مطلب