مطالب مرتبط با کلید واژه " جمعیت هلال احمر "


حضور داوطلبانه دانشجویان علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در اولین پایگاه اهدای خون کشور با پرسنل داوطلبی

حضور داوطلبانه دانشجویان علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در اولین پایگاه اهدای خون کشور با پرسنل داوطلبی

با حضور رئیس جمعیت هلال احمر و رئیس سازمان انتقال خون، اولین پایگاه اهدای خون کشور با پرسنل داوطلب از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران افتتاح شد.

ادامه مطلب