مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشگاه آزاد اسلامی "


نتایج تصمیمات اتخاذ شده در مراجعات حضوری داوطلبان پزشکی به زودی در سامانه های ثبت نام اعلام می شود

نتایج تصمیمات اتخاذ شده در مراجعات حضوری داوطلبان پزشکی به زودی در سامانه های ثبت نام اعلام می شود

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به زودی نتایج تمام تصمیمات اتخاذ شده در مراجعات حضوری داوطلبان پزشکی در سامانه های ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی اعمال و به داوطلبان اطلاع رسانی خواهد شد.

ادامه مطلب