مطالب مرتبط با کلید واژه " دکتر رجبی "


پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران ( با حداکثرامتیاز بازآموزی ) در مهرماه ۹۷
دکتر رجبی خبر داد:

پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران ( با حداکثرامتیاز بازآموزی ) در مهرماه ۹۷

دکتر مهدی رجبی عضو هیات علمی دانشکده داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران از برگزاری پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران ( با حداکثرامتیاز بازآموزی ) در مهرماه ۹۷ زیر نظر اساتید متخصص دانشگاه شهید بهشتی و با مدیریت پروفسور مجتبی زارعی خبر داد .

ادامه مطلب