مطالب مرتبط با کلید واژه " استاندارد ملی صنایع غذایی "


اولین حضور دانشگاه آزاد اسلامی در تدوین استاندارد ملی صنایع غذایی
توسط اعضای هیئت علمی علوم پزشکی آزاد تهران صورت گرفت؛

اولین حضور دانشگاه آزاد اسلامی در تدوین استاندارد ملی صنایع غذایی

پریسا زیارتی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران درباره حضور دانشگاه آزاد در تدوین استاندارد ملی صنایع غذایی گفت: در تدوین استانداردها تاکنون، هیچ اسمی از دانشگاه آزاد نبوده و این فرصت در اختیار دانشگاه‌‌‌‌های مطرح دولتی بوده اما در حال حاضر این دانشگاه، در تدوین استانداردها حضور دارد و برای تدوین استانداردهای بعدی نیز این همکاری ادامه دارد.

ادامه مطلب