مطالب مرتبط با کلید واژه " وهب همدانی "


جوانان در قبال انقلاب مسئول هستند
فرزند شهید سردار شهید حاج حسین همدانی:

جوانان در قبال انقلاب مسئول هستند

فرزند شهید سردار شهید حاج حسین همدانی گفت: برای این انقلاب زحمت‌های زیادی کشیده شده و امروز مسئولیت‌ها و وظایف پیش‌روی انقلاب به دوش نسل جوان قرار گرفته است.

ادامه مطلب