بازگشت
 

راهنماي انتخاب واحد اينترنتي كليه ورودي هاي مهر91  و ما قبل آن


1
. وارد نمودن آدرس سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران : www.iautmu.ac.ir يا http://91.98.115.148/azad136/azad.aspx
2. انتخاب گزينه اطلاعات تحصيلي و ثبت نام
3. انتخاب يكي از پورتالهاي دانشجويي به دلخواه
4. وارد نمودن كدكاربري ، كلمة رمز و كد نمايشي تصوير و ورود به صفحة شخصي
5. انتخاب گزينة عمليات شهريه
6. انتخاب گزينة كارنامة مالي و مشاهدة ميزان بدهكاري و شهريه ثابت
7. پرداخت الكترونيكي شهريه ثابت و بدهي قبلي از گزينة پرداخت الكترونيكي وجه از حساب دانشجو به حساب دانشگاه (جهت اطلاع بيشتر مي توانيد به راهنماي پرداخت الكترونيكي مراجعه فرماييد)
8. انتخاب گزينة تقاضاي رفع اشكال بدهكاري ( حتما بعد از پرداخت الكترونيكي اجرا شود)
9. انتخاب گزينة آموزش
10. انتخاب گزينة مشاهدة دروس ارائه شده
11. انتخاب گزينة عمليات انتخاب واحد
12. وارد نمودن كد مشخصة درس براي اضافه كردن درس و انتخاب آن در صورت دارا بودن شرايط
13. قطعي نمودن درس يا تمامي دروس با انتخاب كليدهاي قطعي نمودن يك درس يا كل دروس
14. تاييد نهايي انتخاب واحد از لينك تاييد نهايي انتخاب واحد و حذف و اضافه
15. مشاهده و چاپ برگة انتخاب واحد
16. در صورت نياز مراجعه به صندوق رفاه دانشجويي
17. پرداخت الكترونيكي شهريه متغير
18. امضاء برگه انتخاب واحد و تحويل به ادارة آموزش دانشكده  

در صورت بروز مشكل در روند انتخاب واحد اينترنتي بخش پرسش هاي متداول و در صورت لزوم بخش تماس با ما را كليك كنيد.  

توجه : انتخاب واحد بصورت 24 ساعت(شبانه روزي)وفقط در ايام اعلام شده در سايت اينترنت قابل انجام است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview