بازگشت
 

راهنماي انتخاب واحد اينترنتي ورودي هاي بهمن 91

1
. انجام مراحل اوليه ثبت نام و واريز شهريه ثابت و متغير
2. دريافت فرم معرفي به دانشكده (داراي كد كاربري و رمز عبور)
3. دريافت فرم انتخاب واحد ترم اول از دانشكده
4. وارد نمودن آدرس سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران : www.iautmu.ac.ir
5. انتخاب گزينه اطلاعات تحصيلي و ثبت نام
6. انتخاب يكي از پورتالهاي دانشجويي به دلخواه
7. وارد نمودن كدكاربري ، كلمة رمز و كد نمايشي تصوير و ورود به صفحة شخصي
8. انتخاب گزينة آموزش
9. انتخاب گزينة عمليات انتخاب واحد
10. وارد نمودن كد مشخصة درس براي اضافه كردن درس و انتخاب آن در صورت دارا بودن شرايط آن
11. قطعي نمودن درس يا تمامي دروس با انتخاب كليدهاي قطعي نمودن يك درس يا كل دروس
12. تاييد نهايي انتخاب واحد از لينك تاييد نهايي انتخاب واحد و حذف و اضافه
13. مشاهده و چاپ برگة انتخاب واحد
14. امضاء برگه انتخاب واحد و تحويل به ادارة آموزش دانشكده
 

در صورت بروز مشكل در روند انتخاب واحد اينترنتي بخش پرسش هاي متداول و در صورت لزوم بخش تماس با ما را كليك كنيد.  

توجه : انتخاب واحد بصورت 24 ساعت(شبانه روزي)وفقط در ايام اعلام شده در سايت اينترنت قابل انجام است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview