جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    برای نهادینه شدن پژوهش و برداشتن دیوارهای بلند میان آموزش و پژوهش و حرکت به سمت آموزش مبتنی بر پژوهش، راه درازی در پیش است. پرداختن به کیفیت ها، ارزیابی کمیت گرائی های گذشته، توسعه تحصیلات تکمیلی، ارتقاء سطح ارائه خدمات در بیمارستان های واحد علوم پزشکی تهران، توسعه مراکز تحقیقاتی بالینی در بیمارستان ها، ایجاد انگیزه در اعضاء هیأت علمی علوم پایه و بالینی، راهکارهایی به شمار می روند که به تحقّق پژوهش های بنیادی و کاربردی منجر خواهد شد.
      دکتر افتخار اردبیلی: برای حرکت به سمت آموزش مبتنی بر پژوهش، راه درازی باید پیمود.

 

     به منظور ترویج فرهنگ پژوهش در کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چهارمین هفته آذر ماه را به مناسبت 25 آذر ماه روز پژوهش و فناوری، "هفته پژوهش و فناوری"، نام گذاری کرده است.
با توجه به اینکه دستیابی به قله های پیشرفت و توسعه و نیز استقلال سیاسی و اقتصادی به نحوی که برای رفع نیازهای رو به رشد جامعه، دست نیاز به سوی دیگران دراز نکند، راهی جز تکیه بر علم، فن آوری، خلاقیّت و نوآوری ندارد. دستیابی به جایگاه رفیع در تولید، گسترش و به کارگیری یافته های علمی به نفع جامعه و در جهت تأمین نیازها و تبدیل ایده به یافته، نوآوری، کالا و محصول و نهایتا تولید ثروت بیشتر، ارزش افزوده و بازتولید فراورده های علمی و ایجاد شتاب در چرخه تکاملی تولید علم و دانش و فناوری و نیل به جامعه ای مستقل، پیشرفته و مرفّه، جز از طریق گسترش و نهادینه نمودن فعالیت های پژوهشی در همه عرصه های علمی و زندگی فردی و اجتماعی امکان پذیر نمی باشد.
در جهت دستیابی به اهداف یاد شده، حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران، امسال نیز از 23 تا 26 آذر ماه سال جاری همگام با سایر دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور، با برگزاری غرفه پژوهش اختصاصی، فعالیت های پژوهشی و فن آوری واحد علوم پزشکی تهران را در معرض دید بازدیدکنندگان، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان قرار داده است.
دکتر افتخار اردبیلی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در بازدید از غرفه واحد علوم پزشکی تهران اظهار نمود: "آنچه در این غرفه مشاهده می شود با آنچه باید باشد همخوانی ندارد. بنابراین برای نهادینه شدن پژوهش و برداشتن دیوارهای بلند میان آموزش و پژوهش و حرکت به سمت آموزش مبتنی بر پژوهش، راه درازی در پیش است. پرداختن به کیفیت ها، ارزیابی کمیت گرائی های گذشته، توسعه تحصیلات تکمیلی، ارتقاء سطح ارائه خدمات در بیمارستان های واحد علوم پزشکی تهران، توسعه مراکز تحقیقاتی بالینی در بیمارستان ها، ایجاد انگیزه در اعضاء هیأت علمی علوم پایه و بالینی، راهکارهایی به شمار می روند که به تحقّق پژوهش های بنیادی و کاربردی منجر خواهد شد".

 

 

 

 

دکتر افتخار اردبیلی: برای حرکت به سمت آموزش مبتنی بر پژوهش، راه درازی باید پیمود. نسخه قابل چاپ

Preview