جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      دفتر نهاد مقام معظم رهبری:برگزاری دوره آموزشی جریان های فکری و سیاسی بعد از انقلاب

 

     به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران دوره آموزشی جریان های فکری و سیاسی بعد از انقلاب در روز یکشنبه مورخ 23 آذر ماه 93 با حضور دکتر رمضان شعبانی از اساتید و پژوهشگران دانشگاهی برگزار گردید . در این نشست پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط آرمین خاکسار از اعضای شورای کانون قرآن و عترت طلوع دفتر نهاد، دکتر شعبانی به تشریح جریانهای سیاسی و فرهنگی بعد از انقلاب پرداخت. دکتر شعبانی با بیان اینکه جریانها میتوانند هم مثبت و هم منفی باشند افزود کسانی که در این جریانها و تشکلها قرار دارند ابتدائا می بایست آگاهی و بینش سیاسی داشته باشند. وی تصریح نمود یکی از رسالتهای جریانهای سیاسی، کادر سازی از افرادی است که در این حوزه ها و تشکل ها فعالیت می کنند. همچنین وی تصریح نمود یکی از خاصیتهای دیگر این جریانها، بسیج کردن مردم است که نتیجه آن بحث نقد فضای موجود و در واقع کرسی های آزاد اندیشی است. وی اشاره نمود از دیگر ارکان های این جریانها، بحث گفتمان سازی است. وی در ادامه به معرفی برخی جریان های فرهنگی و سیاسی موجود در کشور پرداخت و به لزوم ادامه چنین جلساتی با توجه به گستردگی مباحث تآکید نمود.

 

 

 

 

 

دفتر نهاد مقام معظم رهبری:برگزاری دوره آموزشی جریان های فکری و سیاسی بعد از انقلاب نسخه قابل چاپ

Preview