جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر محمد رضا خاني عضو هيات علمي واحد علوم پزشكي تهران از انتشار آخرين مقاله خود تحت عنوان comparing meshless local Petrov-Galerkin and artificial neural networks methods for modeling heat transfer in Cisterns در ژورنال معتبر علمي – پژوهشي و تخصصي Renewable & sustainable energy خبر داد . وي انتشار آنلاين اين مقاله را در ژورنال معتبر و تخصصي ISI و با ضريب ارجاعات impact factor) 6.796) يكي از موفقيت هاي علمي و دستاوردهاي پژوهشي اين واحد دانشگاهي اعلام نمود.
      انتشار مقاله عضو هيات علمي واحد علوم پزشكي تهران در معتبر ترين ژورنال تخصصي و بين المللي

 

     دكتر محمد رضا خاني عضو هيات علمي واحد علوم پزشكي تهران از انتشار آخرين مقاله خود تحت عنوان comparing meshless local Petrov-Galerkin and artificial neural networks methods for modeling heat transfer in Cisterns در ژورنال معتبر علمي – پژوهشي و تخصصي Renewable & sustainable energy خبر داد . دكتر خاني در باره اهميت و محتواي اين پژوهش علمي گفت : اين مقاله كه حاصل تحقيق چند ساله تيم تحقيق و اساتيد گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده است ، نمونه‌اي از تحقيقات كاربردي است كه مي‌تواند به نحو شگفت‌انگيزي در كاهش مصرف انرژي‌ها تاثيرگذار باشد . وي افزود : يكي از مهمترين نكاتي كه در انجام اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت اين بود كه چه اتفاقي در آب انبارها رخ مي‌دهد كه بدون هيچ نيازي به سوخت انرژي ، آب آن در تابستان ها خنك و در زمستان گرم مي‌مانده است. عضو هيات علمي دانشكده بهداشت واحد علوم پزشكي تهران با تشريح وضعيت آب انبارهايي كه به طور سنتي و از قديم در كشور وجود داشته گفت : تحقيق و تفحص در باره اين آب انبارها كه هنوز هم در بعضي مكانها مورد استفاده قرار مي‌گيرند مي تواند راهكارهايي را در خصوص مقابله با بحران كم آبي در سطح كشوري ارائه دهد. دكتر خاني سپس با اشاره به اهميت و بحران كمبود آب در ساختار جوامع امروزي گفت : يكي از مهمترين نيازهاي هر اجتماعي تامين آب سالم و مناسب براي فعاليتهاي روزمره افراد آن اجتماع مي‌باشد. افزايش جمعيت كره زمين، ارتقاء سطح بهداشت و رفاه بشر و محدوديت در دسترسي به منابع آب از يك طرف و مشكلات ناشي از بروز پديده‌هايي نظير گرمايش جهاني، تغييرات آب و هوايي، و غيره از طرف ديگر باعث شده بشر امروزي عليرغم تمام پيشرفتهايي كه در زمينه‌هاي مختلف به دست آورده است، با چالشهاي زيادي نيز مواجه شود. يكي از اين چالشها مصرف بي‌رويه انرژي‌ها و آلودگي‌هاي مربوط به آنهاست. دكتر خاني با توضيف مزيت هاي نسبي اين تحقيق تصريح نمود : ايرانيان در سده‌هاي قبل با ابتكارات بي‌نظير خود در خلق شاهكارهايي نظير بادگيرها، يخچالهاي طبيعي، قناتها و همچنين احداث آب انبارها توانسته بودند به بهترين نحو ممكن و تا حدود زيادي بر اين مشكلات فائق آيند و به اين ترتيب در بخشي از اين تحقيق با استفاده از شبيه‌سازي و مدلسازي (Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) method, Artificial Neural Networks (ANN تلاش شد كه تبادل انرژي گرمايي بين فضاي داخل و فضاي خارج از آب انبارها مورد بررسي قرار گيرد وهمچنين با استفاده از مدلهاي مختلف، شرايط موجود در آب انبار مورد ارزيابي قرار داده شد و در نهايت مشخص گرديد پارامترهايي نظير نوع گنبدهاي موجود در سقف آب انبارها، چگونگي گردش هوا در بادگيرهايي نصب شده روي آب انبارها، نوع سازه، وغيره چگونه بر كاستن دماي آب در تابستان تاثيرگذار بوده است. وي انتشار آنلاين اين مقاله را اين ژورنال معتبر و تخصصي ISI و با ضريب ارجاعات (impact factor ) 6.796 يكي از موفقيت هاي علمي و دستاوردهاي پژوهشي اين واحد دانشگاهي اعلام نمود و گفت : طي پنج سال اخير ارجاعات علمي (( if اين ژورنال مورد استناد بسياري از محققان قرار گرفته و اميدوار هستيم انتشار مقالاتي از اين دست كه بيانگر بنيه علمي و تلاش اساتيد پژوهشگر اين واحد دانشگاهي است همچنان تداوم يابد .

 

 
 

انتشار مقاله عضو هيات علمي واحد علوم پزشكي تهران در معتبر ترين ژورنال تخصصي و بين المللي نسخه قابل چاپ

Preview