جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      تيم كاراته و تيم كشتي دانشگاه درمسابقات استان تهران مدال آوری کرد.

 

     فریدون کیوانی رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران گفت: تيم كاراته وهمچنین تيم كشتي دانشگاه درمسابقات استان تهران شركت و مدال آوری کرد. در این مسابقات که با رقابتی فشرده همراه بود، يوسف ملكي زاده ومحسن كشاورز در رشته كاراته و سلمان محمدي وسعيد رحيمي دررشته كشتي به مقام سوم نائل آمدند.

 

 
 

تيم كاراته و تيم كشتي دانشگاه درمسابقات استان تهران مدال آوری کرد. نسخه قابل چاپ

Preview