جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      فضای معنوی نمازخانه دانشگاه زیباسازی و بازسازی شد.

 

     برخود وظیفه می دانیم از شهرداری محترم منطقه یک تهران و همچنین دکتر طباطبایی رئیس دانشگاه ، دکتر سلگی مشاور اجرایی، دکتر فاطمی معاون فرهنگی، مهندس شهسواری معاون عمران، دکتر میرزایی معاون اداری و مالی و تمام همکاران ارجمندی که در بازسازی و زیباسازی فضای نمازخانه های دانشگاه تلاش بی نظیری انجام داده اند، مراتب سپاس و قدردانی خود را اعلام نمائیم.

دفتر روابط عمومی

 

 

 

 

فضای معنوی نمازخانه دانشگاه زیباسازی و بازسازی شد. نسخه قابل چاپ

Preview