جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    مانا فرحناک رودسری دبیر کمیته آموزشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران، از برگزاري انتخابات نمایندگان دانشجویی دوره های 51 و 52 و53 رشته پزشکی اين دانشگاه خبر داد. در این انتخابات 8 نفر از کاندیداها با اکثریت آرا، به عنوان نمایندگان دانشجویی دوره خود به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
      کمیته آموزشی دانشجویی : انتخابات نمایندگان دانشجویی رشته پزشکی برگزار شد.

 

     انتخابات نمایندگان دانشجویی دوره های 51 و 52 و53 رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامی واحد تهران برگزار شد. انتخابات هر 3 دوره رشته پزشکی به همت کمیته آموزشی دانشجویی و با حضور ستاد انتخابات و مسئولین آموزش مربوطه در تاریخ های از پیش اطلاع داده شده و با حضور اکثریت دانشجویان هر دوره برگزار شد. در این انتخابات که مورخ 5 و 11 و24 آذر ماه سال جاري برگزار شد، پس از جمع‌آوری و شمارش آرا، 8 نفر از کاندیدها با اکثریت آرا بعنوان نمایندگان دانشجويي دوره خود به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
به گفته دبیر کمیته آموزشی دانشجویی، علی ساعی فر، دریه طاهری و بهگل نعمتی نژاد به عنوان نماینده دوره51، مینا خندان و سینا جعفری و آیه طباطبایی به عنوان نماینده دوره52، فاطمه امیرلو و احسان جابر انصاری به عنوان نماینده دوره53 بيشترين آرا را به خود اختصاص دادند.
مانا فرحناک رودسری افزود: براساس اطلاع رسانی های انجام شده روند انتخابات در تمامی رشتهها و دوره های مرتبط نیز انجام خواهد شد .

 

 

 

 

کمیته آموزشی دانشجویی : انتخابات نمایندگان دانشجویی رشته پزشکی برگزار شد. نسخه قابل چاپ

Preview