جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      جشن هزار و صد و هفتاد و ششمین سالروز ولایتعهدی حضرت مهدی(عج) در واحد پزشکی تهران.

 

     
بسم رب المهدی (عج)
آغاز عهد
قصه برگ ریزان انتظارمان، باز به سپیدهای برف کشید... و شهر اسیر یخبندانی از... وقتی، باران رحمت وجودت میان شعله های سرکش حرص و طمع هایمان به آسمان برگشت...ورق نیز، برگشت...
و پرده ای افتاد، میان خود فریبی های ما و بزرگواری های شما که نمی دیدیم... و حکم...شد:...زمستان...
تا ابرهای نابخردیمان در هوای تو تاب نیاورده، رسوایمان کنند و پنبه ی مان را بزنند... و سپیدی سنگین به تن شهر نشست. تا سکوت غیبتت را، بر این خواب، فریاد کشد.
و انعکاس همه ی این سال ها شد:... انتظار...انتظار...انتظار...
انتظارهای نشسته ای، که باید ایستاد، و قدم بر گام جای قدم هایت نهاد، تا که تجلی استجابت دعاهایمان شویم...
بیا و به هرم نفس هایت، پایانی باش بر این عطر دلتنگی و جهانمان را یک بهار میهمان کن
تا دگر هیچ قناری آواز در حنجره جا مانده ای نباشد که بختمان را فال زند، بیا جانا... که اگر بیایی، عهد می بندیم که دگر هیچ آینه هم ما را به جای نخواهد آورد...
بیا و در هزار و صد و هفتاد و ششمین سال، پرده از میان بردار تا در جشن حضورت بیرق لبیک یا مهدی
را بر افراشته و از نو بیعت کنیم... که تو خود شاه بیت غزل های مقدر مایی... موعودمان: پنج شنبه، یازدهم دی ماه 1393، ساعت 13:00
میعادمان: سالن شهید احمدرضا احدی (آمفی تئاتر)
کانون مهدویت سنا

 

 
 

جشن هزار و صد و هفتاد و ششمین سالروز ولایتعهدی حضرت مهدی(عج) در واحد پزشکی تهران. نسخه قابل چاپ

Preview