جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      دکتر میرزاده خبر داد: افزایش 25 درصدی حقوق اعضای هیات علمی تمام وقت در سال 94، ثابت ماندن شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تا مهر 1394

 

     دکتر میرزاده درجلسه هیات امنای استان گلستان و مازندران گفت: نرخ شهریه دانشگاه آزاد اسلامی تا مهر 94 افزایش نخواهد داشت. دکتر میرزاده با بیان اینکه افزایش شهریه دانشگاه متناسب با نرخ تورم خواهد بود، گفت: شهریه دانشگاه در ترم بهمن و ترم تابستان سال 94 ثابت و هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به موضوع یکسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه های دولتی، خاطرنشان کرد: یکسان سازی حقوق اعضای هیات علمی طی یک بازه زمانی انجام خواهد شد چرا که تغییر یکباره آن برای دانشگاه امکانپذیر نیست. رییس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: حقوق اعضای هیات علمی تمام وقت در سال 94 نسبت به سال93، 25 درصد افزایش خواهد یافت.

 

 
 

دکتر میرزاده خبر داد: افزایش 25 درصدی حقوق اعضای هیات علمی تمام وقت در سال 94، ثابت ماندن شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تا مهر 1394 نسخه قابل چاپ

Preview