جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      دکتر طباطبایی از روند برگزاری امتحانات بازدید به عمل آورد.

 

     دکتر سیّد محمود طباطبایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران طی بازدید خود از برگزاری امتحانات در دانشگاه، در جریان مسائل و روند برگزاری امتحانات قرار گرفت. وی در گفتگو با تنی چند از دانشجویان مشکلات آنها را در این خصوص جویا شد و آرزوی توفیق آن ها را در امتحانات پیش رو از خداوند متعال مسئلت کرد.
گفتنی است رئیس دانشگاه را در این بازدید، دکتر سید عباس صفوی معاون آموزشی و دکتر کوروش شاهین راد مسئول امتحانات دانشگاه همراهی می کردند.

 

 

 

 

 

دکتر طباطبایی از روند برگزاری امتحانات بازدید به عمل آورد. نسخه قابل چاپ

Preview