جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر حسين درگاهي رئيس دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران از برگزاري دوره هاي پيش كارآموزي براي آمادگي و استفاده بهينه دانشجويان از امكانات آموزشي موجود در فيلدهاي بهداشتي خبر داد.
وی با اشاره به اينكه کارآموزی بخش اساسی و مهم در هر رشته است. تصريح نمود : اين دوره هاي آموزشي براي اولين بار و از نيمسال دوم سال تحصيلي جاري (94-93) در گروه بهداشت عمومي دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران به مورد اجرا گذاشته مي شود .
      تمهيدات وي‍‍ژه دانشكده بهداشت براي ورود دانشجويان به عرصه كارآموزي

 

     براي اولين بار و با تلاش مسئولان آموزشي صورت مي پذيرد : تمهيدات وي‍‍ژه دانشكده بهداشت براي ورود دانشجويان به عرصه كارآموزي دكتر حسين درگاهي رئيس دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران از برگزاري دوره هاي پيش كارآموزي براي آمادگي و استفاده بهينه دانشجويان از امكانات آموزشي موجود در فيلدها ي بهداشتي خبر داد .
رئيس دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي با اشاره به اينكه کارآموزی بخش اساسی و مهم در هر رشته است. تصريح نمود : در واقع هدف از طی دوره کارآموزی، آشنایی کامل دانشجو با اجزای واحدهای درمانی و همچنین شناخت روند و نحوه­ی کارکرد سيستم بهداشتی و درمانی است زيرا در این نوع آموزش، دانشجو در تعامل با محیط، مربی و پرسنل واحدهای بهداشتی درمانی، مفاهیم آموخته شده تئوری را به صورت ملموس­ تر و در ارتباط با سایر متغیرهای محیطی می­بیند و می­آزماید از این رو اهمیت و جایگاه ویژه آن در ایفای نقش حرفه­ای دانش­آموختگان بسیار مهم است.
وي افزود : در اين دوره هاي آموزشي كه براي اولين بار و از نيمسال دوم سال تحصيلي جاري (94-93) در گروه بهداشت عمومي دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران به مورد اجرا گذاشته مي شود ، دانشجويان طي چند جلسه مقدماتي ابتدا با مباحث اصلي و اهداف آموزشي هرفيلد بهداشتي آشنا مي شوند تا بعد از ورود به عرصه كار آموزي كيفيت آموزش از سطح بالاتري برخوردارگردد .
دكتر حميد بلقيس زاده معاون آموزشي-پژوهشي دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران نيز با اشاره به عناوين دروسي كه در دوره هاي پيش كارآموزي به دانشجويان ارائه مي شود گفت : نقش عمده آموزش عالی، تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقای دانش، تحقیق و زمینه سازی برای توسعه کشور است و به همين دليل و بر اساس سياست هاي اجرائي دانشكده وهمچنين برنامه ريزي هائي كه توسط مديران گروه صورت گرفت ، طراحي سرفصل دروس رفتار سازماني ، ارتباطات ، واكسيناسيون و بهداشت مادران و نوزادان براي آموزش دانشجويان گروه بهداشت عمومي، در دوره هاي پيش كارآموزي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در جلسات دائمي شوراي هم انديشي معاونين با اساتيد عضو هيات علمي به تصويب رسيد.
آسيه سلحشوريان فرد مدير گروه بهداشت عمومي دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران و مجري طرح برگزاري دوره هاي پيش كارآموزي در عرصه نيز با اشاره به اينكه نقش دانشگاه فقط تربیت نیروی انسانی متخصص نیست، بلکه کارایی و توانایی نیروهای دانش­آموخته­ی آن برای کار در جامعه اهمیت بیشتری دارد، گفت : برگزاري دوره هاي پيش كارآموزي براي دانشجويان گروه بهداشت عمومي دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران اقدام زير بنائي و بسيار ارزشمندي است كه براي اولين بار با تلاش جدي و عزم مسئولان تلاشگر وهمكاري كادر آموزشي و اساتيد همگام دانشكده بهداشت صورت گرفته و اميدوار هستيم بزودي و در سطح جامعه از نتايج مفيد آن برخوردارشويم

 

 
 

تمهيدات وي‍‍ژه دانشكده بهداشت براي ورود دانشجويان به عرصه كارآموزي نسخه قابل چاپ

Preview