جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
       نتایج شرکت دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی (پره انترنی ) اسفندماه 87

 

     دکتر فرهاد ادهمی معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران طی گزارشی اعلام نمود : امتحانات جامع علوم پایه و پره انترنی درروزپنجشنبه 15 اسفند ماه درواحد علوم پزشكي تهران با حضور نمايندگان وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي برگزار گردید . در اين دوره ازامتحانات جمعاٌ تعداد 410 نفر دانشجو شركت داشته اند كه از اين تعداد 165 نفردرامتحان جامع علوم پايه ، تعداد 156 نفر درامتحان جامع پره انترني ، تعداد 78 نفر دانشجوي دندانپزشكي و تعداد 11نفردانشجوي داروسازي حضور داشتند. معاون آموزشی واحد پزشکی تهران افزود : در این دوره از امتحانات تعدادی ازدانشجويان پزشكي واحد تنكابن نیزدر مقطع علوم پايه و پره انترني در اين حوزه شركت كردند و حد نصاب نمرات در مقطع علوم پایه 87 و در مقطع پره انترنی 95 بوده است وی اسامی دانشجويانی را که حائز بالاترين نمرات در واحد علوم پزشكي تهران شده اند به شرح ذیل اعلام نمود :

 اسامی نفرات برتر امتحان جامع علوم پایه در واحد پزشکی تهران

 رتبه اول : خانم موژان حبيبي با نمره 148

رتبه دوم : خانم الناز اسد اله زاده با نمره147

رتبه سوم : خانم بهاره خاكي فيروز با نمره 138

اسامی نفرات برتر امتحان جامع پره انترنی در واحد پزشکی تهران

 رتبه اول :خانم مائده ابهت با نمره 169

رتبه دوم : آقاي محسن اسلامي با نمره 161

رتبه سوم : آقاي محمد گنجعلي با نمره 159

گفتنی است همه ساله امتحانات مزبور در دو مقطع زمانی شهریور و اسفند ماه از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (مرکز سنجش آموزش پزشکی ) بطور همزمان با حضور کلیه دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه های سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میگردد و آمارقبولی دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در این امتحانات قابل قبول و چشمگیراست .

 

 
 

 نتایج شرکت دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی (پره انترنی ) اسفندماه 87 نسخه قابل چاپ

Preview