جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      دکتر میرزاده: تمامی واحدها می توانند باید برای بازنشستگی زودتر از موعد و بازخرید کردن نیروهای متقاضی ردیف بودجه را در نظر بگیرند.

 

     دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به آمار بالای کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: متاسفانه در سالهای گذشته نگاه به این نهاد آموزشی نگاه اشتغالزایی بوده است اما امروز دیگر نیازی به استخدام نیروی جدید در این نهاد آموزشی نیست.
وی همچنین با اشاره به ضرورت کاهش هزینه های جاری در دانشگاه آزاد اسلامی افزود: تمامی واحدها در برنامه ها و بودجه خود می توانند باید برای بازنشستگی زودتر از موعد و بازخرید کردن نیروهای متقاضی ردیف بودجه ای را در نظر بگیرند.
دکتر میرزاده در ادامه با تأکید بر این که کل واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان سال به سیستم اتوماسیون اداری مجهز خواهند شد، اذعان داشت: با مجهز شدن واحدهای دانشگاه به این سیستم کلیه بخش نامه ها به صورت آنلاین و با زدن یک کلیک به سایر واحدها ابلاغ خواهد شد و این موضوع به صورت طبیعی بروکراسی اداری در دانشگاه و تعدد اپراتورها را کاهش خواهد داد.

 

 
 

دکتر میرزاده: تمامی واحدها می توانند باید برای بازنشستگی زودتر از موعد و بازخرید کردن نیروهای متقاضی ردیف بودجه را در نظر بگیرند. نسخه قابل چاپ

Preview