جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      راه اندازی مرکز آموزشهای آزاد در دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأکید قرار گرفت.

 

     دکتر میرزاده با تاکید بر راه اندازی مرکز آموزش های آزاد در دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: راه اندازی این مرکز برای دانشگاه بسیار مثبت است چرا که موجب درآمدزایی می شود. لیکن برای این موضوع باید یک برنامه و آیین نامه واحد در دانشگاه آزاد اسلامی وجود داشته باشد که تمام واحدهای دانشگاه از یک رویه پیروی کنند.
وی با تاکید بر اینکه در شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی کمیته ای به نام کمیته آموزشهای آزاد وجود دارد، بیان کرد: هدف از ایجاد این کمیته این است که از ظرفیت، زیربناها و اساتید دانشگاه برای درآمد زایی استفاده شود. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: ایجاد دوره های کوتاه مدت در مراکز آموزش آزاد در دانشگاه آزاد اسلامی منجر به صدور مدرک نمی شود و صرفا یک گواهینامه معتبر صادر می شود.
وی تاکید کرد: راه اندازی واحد و مرکز در دانشگاه آزاد اسلامی در داخل و خارج از کشور نیاز به مصوبه هیات امنای مرکزی دارد و هر امری غیر از آن خلاف محسوب می شود.
دکتر میرزاده همچنین در این جلسه با اشاره به گزارش مرکز حراست دانشگاه، بیان کرد: البته بعضی از واحدها از روی نیت خیر و صرفا برای درآمد زایی بیشتر ممکن است فعالیتهایی انجام دهند که در دراز مدت موجب سوء استفاده شود که باید مراقبت های لازم در این خصوص صورت پذیرد.

 

 
 

راه اندازی مرکز آموزشهای آزاد در دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأکید قرار گرفت. نسخه قابل چاپ

Preview