جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      تمام رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی دارای مجوز قانونی است

 

     دکتر میرزاده با اشاره به انتشار خبر در برخی رسانه ها در خصوص مجوز نداشتن رشته های دانشگاه آزاد اسلامی ، که موجب نگرانی داوطلبان و دانشجویان این دانشگاه شده است، گفت: تمام رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی دارای مجوز قانونی است. وی تاکید کرد: کلیه مجوز رشته های دانشگاه آزاد اسلامی قانونی است و تمام رشته های اعلام شده دارای مجوز هستند. وی خاطر نشان کرد: مسلما تمامی استانداردهای آموزش عالی در دانشگاه آزاد اسلامی در تمام مقاطع تحصیلی رعایت خواهد شد.

 

 
 

تمام رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی دارای مجوز قانونی است نسخه قابل چاپ

Preview