جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      اسامی نفرات برتر امتحان جامع علوم پایه در واحد پزشکی تهران

 

     

 رتبه اول : خانم موژان حبيبي با نمره 148

رتبه دوم : خانم الناز اسد اله زاده با نمره147

رتبه سوم : خانم بهاره خاكي فيروز با نمره 138

 

 
 

اسامی نفرات برتر امتحان جامع علوم پایه در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview