جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
     

اولین شماره نشریه اندیشه نشر الکترونیک شد.

 

     اولین شماره نشریه اندیشه با محتوای آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و خبري به صاحب امتيازی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران، مدير مسئول دكتر علي سلگي و سردبيري مهندس هاله انوشه به صورت الکترونیکی بر روی سایت دانشگاه در اختيار كليه علاقمندان، دانشجويان ، اساتيد، روساي دانشكده ها ، مسئولان و همكاران اين مجموعه دانشگاهي قرار گرفته است.
مهندس هاله انوشه سردبیر نشریه از عموم ذينفعان و جميع دانشگاهيان اين واحد دانشگاهي در خواست نمود با بيان نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده خود در اين حركت فرهنگي، نشریه را در هرچه پربارتر شدن آن یاری رسانند .

 

 
 اولین شماره نشریه اندیشه نشر الکترونیک شد.
نسخه قابل چاپ

Preview