جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      دکتر حیدریان مقدم معاون جدید اداری و مالی دانشگاه رسما شروع به کار نمود.

 

     مراسم تودیع و معارفه معاون اداری و مالی دانشگاه برگزار شد. در این مراسم که با حضور دکتر طباطبایی ریاست دانشگاه، مشاور اجرایی و معاونین دانشگاه برگزار شد، دکتر محمد حیدریان مقدم در سمت معاون اداری و مالی رسما شروع به کار نمود. دکتر طباطبایی ضمن آرزوی موفقیت برای معاون جدید اداری و مالی دنشگاه از دکتر میرزایی معاون اسبق این حوزه تشکر و قدردانی نمود.

 

 

 

 

دکتر حیدریان مقدم معاون جدید اداری و مالی دانشگاه رسما شروع به کار نمود. نسخه قابل چاپ

Preview