جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      بیانیه کانون قرآن وعترت معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران

 

     
بسمه تعالی
مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ
( محمد فرستاده خدا است و كساني كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند) در روزگاری که بی دینی جای خود را به دین داری و بی کمالی جایگزین کمال و هدایت انسانی شده، عده ای به خود اجازه توهین به مقدسات نزدیک به 2 میلیارد انسان را در جهان می دهند و با برافراشتن پرچم حقوق بشر و آزادی بیان به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) توهین می کنند. ما دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران مراتب اعتراض خود را به این هتک حرمت بزرگ اعلام می داریم و از خداوند متعال خواستار هدایت این انسان های بی خرد هستیم. امید به روزی که تمام انسان ها از خواب غفلت بیدار شوند و راه درست هدایت را بپیمایند.
In the name of GOD In this times that irreligiosity gave place to the religiosity and vulgarity replaced of perfection and humanity guidance.the number of people allow to themselves to blasphemy near to 2 milliard of human and with to raise the flag of human rights and freedom of speech sacrilege to the holy threshold of prophet and we are student of Islamic azad medical sciences the unit of Tehran degrees of protest to this big desecration and we want of god that guid this foolish or unwise people. Hoping that one day all of the people to wake up of negligence.
کانون قرآن وعترت معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران

 

 
 

بیانیه کانون قرآن وعترت معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview