جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    در بازدید انجام شده توسط مهندس عابد ملکی شهردار منطقه دو تهران، دکتر معصومه آباد عضو شورای شهر تهران و مهندس صالح محمود رباطی شهردار ناحیه 7 منطقه دو از مرکز آموزشی ، پژوهشی، درمانی قدس وابسته به دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران توافق اولیه بر سر تفاهم نامه فیما بین صورت گرفت.
      مرکز آموزشی ، پژوهشی، درمانی قدس آماده بهره برداری شد.

 

     در بازدید انجام شده توسط مهندس عابد ملکی شهردار منطقه دو تهران، دکتر معصومه آباد عضو شورای شهر تهران و مهندس صالح محمود رباطی شهردار ناحیه 7 منطقه دو از مرکز آموزشی ، پژوهشی و بهداشتی درمانی قدس وابسته به دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران توافق اولیه بر سر تفاهم نامه فیما بین صورت گرفت.
دکتر حسین ملک افضلی مشاور عالی ریاست دانشگاه در امور تحقیقاتی و بهداشتی در این بازدیدگفت: قصد آن داریم که در این کلینیک امور آموزشی، درمانی و پژوهشی را توأمان به پیش ببریم. وی ضمن تشکر از دکتر طباطبایی رئیس دانشگاه که با همت والای خود موجبات بازسازی و بهینه سازی این درمانگاه را فراهم نموده است افزود: یکی از اشکالات عمده ما بحث امور بهداشتی است و برآنیم تا به پزشکان فرصت دهیم در حوزه پیشگیری و بهداشت و سلامت جامعه فعالیت های مؤثرتر و مثمرثمر بیشتری داشته باشند. وی گفت وجود این مرکز آموزشی و درمانی در منطقه دو، فرصت بسیار خوبی فراهم کرده است تا بتوانیم مدل سازی مناسبی جهت ترویج ازدواج و فرزندآوری را از این نقطه شروع کنیم. وی ضمن توجه به نگرشی جامع گرا در بحث پزشکی اجتماعی به موضوع جمعیت شناسی منطقه و پیاده سازی نیازهای بهداشتی درمانی و آموزشی ساکنین آن بر اساس سن و جنس اشاره نمود و خاطر نشان ساخت ارتقاء سطح سواد سلامت جامعه منجر به توانمند سازی آحاد آن جامعه خواهد شد. وی همچنین با توجه به اقدامات مردم نهاد شهرداری خواستار همکاری های فی مابین و بیشتر شهرداری و دانشگاه برای اجرایی شدن این کار شد.
دکتر سلطانعلی فلاح معاون بهداشت و درمان دانشگاه نیز ضمن تأکید بر جمعیت شناسی منطقه گفت: لزوم توجه به گروه های سنی و ارائه خدمات آموزشی - بهداشتی متناسب با سن باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
دکتر محمد حیدریان مقدم معاون اداری مالی دانشگاه با توجه به سرانه بهداشتی و درمانی موجود ابراز امیدواری نمود با توجه به توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی و بهداشتی درمانی در این مجموعه، عنوان درمانگاه قدس به ”کلینیک آموزشی، پژوهشی و خدمات بهداشتی درمانی قدس“ تغییر یافته است و امید آن داریم بتوان از پتانسیل های بالای آن در جهت ارتقاء سطح سواد سلامت و بهداشت منطقه به حداکثر بهره برداری رسید ضمن آنکه با توجه به اختصاص این مرکز به عنوان مرکز بهداشتی و درمانی کارکنان دانشگاه، بتوان خدمات آن را به سایر مراکز دانشگاهی زیر مجموعه تسری داد.
مهندس عابد ملکی شهردار منطقه دو تهران با توجه به انجام کارهای زیربنایی در شهرداری تهران در حوزه سالمندان ابراز امیدواری نمود با امضای تفاهم نامه مشترک بتوان به راهکارهای اساسی و منطقی در بحث بهداشت و سلامت منطقه دست یافت.
دکتر معصومه آباد عضو شورای شهر تهران ضمن مثبت ارزیابی کردن این دیدار گفت: در حال حاضر کمیسیون سلامت در شهرداری ایجاد شده است و شهرداری از بحث عمران به فضای جدیدی وارد شده است و نگاهی اجتماعی پزشکی را نهادینه ساخته است. در پایان طرفین ضمن مثبت ارزیابی کردن این دیدار خواستار همکاری های دوجانبه بیشتری در این خصوص شدند.

 

 

 

 

 

مرکز آموزشی ، پژوهشی، درمانی قدس آماده بهره برداری شد. نسخه قابل چاپ

Preview