جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      اسامی نفرات برتر امتحان جامع پره انترنی در واحد پزشکی تهران

 

      رتبه اول :خانم مائده ابهت با نمره 169

رتبه دوم : آقاي محسن اسلامي با نمره 161

رتبه سوم : آقاي محمد گنجعلي با نمره 159

گفتنی است همه ساله امتحانات مزبور در دو مقطع زمانی شهریور و اسفند ماه از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (مرکز سنجش آموزش پزشکی ) بطور همزمان با حضور کلیه دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه های سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میگردد و آمارقبولی دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در این امتحانات قابل قبول و چشمگیراست .

 

 
 

اسامی نفرات برتر امتحان جامع پره انترنی در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview