جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      راه اندازی بخش اکو کاردیوگرافی و تست ورزش در درمانگاه قدس وابسته به واحد پزشکی تهران

 

      دکتر علی احمدی رئیس کلینیک شبانه روزی قدس طی گزارشی اعلام نمود : با توجه به راه اندازی درمانگاه قلب در ماههای پایانی سال 87 ، به منظور گسترش وارائه خدمات درمانی هرچه مفیدتر به مردم منطقه و بیماران مراحعه کننده ترتیبی اتخاذ شده است که از اول اردیبهشت ماه سال جاری درمانگاه قلب مجهز به اکو کاردیوگرافی و تست ورزش حداقل 4 روز در هفته با حضور متخصصین قلب در شیفت های صبح وعصر فعال باشد .

وي ابراز اميدواري نمود از آنجاييكه طي دو ماه گذشته فرايندهاي اداري و برنامه هاي كاري در درمانگاه قدس مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته ، اميد است پرسنل واحد پزشكي بتوانند از خدمات درماني مناسب و با كيفيت مطلوبتر در اين درمانگاه برخوردار باشند

 

 
 

راه اندازی بخش اکو کاردیوگرافی و تست ورزش در درمانگاه قدس وابسته به واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview